سه شنبه ١٣٩٦/٦/٢٨    EN
آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ٩٧٠٩٣
 ایـن مـاه : ١٨٥٨
 ایـن هـفتـه : ٢٨٥
 دیـروز : ٤٥
 امـروز : ٧١عملکرد تحول سلامت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه                                   تصاویر                                                                                 عنوان عملکرد انجام شده                                           ردیف
 ساخت ساختمان ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان