یکشنبه ١٣٩٦/٨/٢٨    EN
آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٠٠٤١٩
 ایـن مـاه : ١٣١٩
 ایـن هـفتـه : ٢٠٦
 دیـروز : ٦٧
 امـروز : ٧٢عملکرد تحول سلامت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه                                   تصاویر                                                                                 عنوان عملکرد انجام شده                                           ردیف
 ساخت ساختمان ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان