یکشنبه ١٣٩٦/١٢/٦    EN
آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٠٥٢٠١
 ایـن مـاه : ٢٩٥
 ایـن هـفتـه : ١٠٥
 دیـروز : ٥٤
 امـروز : ١١عملکرد تحول سلامت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه                                   تصاویر                                                                                 عنوان عملکرد انجام شده                                           ردیف
 ساخت ساختمان ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان