دوشنبه ١٣٩٧/٣/٢٨    EN
آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٠٩٨٢٥
 ایـن مـاه : ٩٥٢
 ایـن هـفتـه : ١٢١
 دیـروز : ٣٢
 امـروز : ٣٠عملکرد تحول سلامت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه                                   تصاویر                                                                                 عنوان عملکرد انجام شده                                           ردیف
 ساخت ساختمان ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان