آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٠٦٥٠٨
 ایـن مـاه : ٣٠٦
 ایـن هـفتـه : ١٢٢
 دیـروز : ٥٤
 امـروز : ٦٨


مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی شاهماران
این مرکز با جمعیت شهری 8 هزار و جمعیت روستایی 6 هزار و جمعیت عشایر(سیاری) 1000 نفری جزء پرجمعیت ترین مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ارزوئیه می باشد.این مرکز که بصورت شبانه روزی به ارائه خدمت می پردازد خدماتی شامل

- اورژانس های فوری و سرپایی جهت اعزام بیمار به بیمارستانهای مجاور
- زایشگاه شبانه روزی