آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١١٢٠٥٢
 ایـن مـاه : ١٠٠٩
 ایـن هـفتـه : ٢٥٦
 دیـروز : ٤٦
 امـروز : ٤

به مناسبت هفته سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه فعالیتهی زیر را به انجام رسانده است:

چاپ پمفلت و پوستر آموزشی

تهیه پارچه نوشته و نصب در مراکز

مکاتبه با دفتر امام جمعه جهت ایراد خطبه ی نماز جمعه در مورد هفته سلامت

نامه به مراکز جهت برگزاری برنامه های هفته سلامت

اطلاع رسانی به مردم از طریق وب سایت شهرستان ارزوئیه

دعوت از رابطین ادارات شهرستان

برپایی ایستگاه سلامت (خود مراقبتی بیماران)در مرکز شاهماران