آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١١٠٩٧٣
 ایـن مـاه : ١٠٦٧
 ایـن هـفتـه : ٢٩١
 دیـروز : ٣٢
 امـروز : ١٨ 

 

--------------------------------------------------------------------

 

======================================


شرح وظایف واحد رایانه شبکه بهداشت ارزوئیه

 

 

نظارت و کنترل پورتال شبکه  
ناظرITو رابط اتوماسیون اداری دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شبکه بهداشت تنکابن
نظارت و کنترل نرم افزاری و سخت افزاری سیستم های ستاد  و مراکز تابعه  
عیب یابی و برطرف کردن رایانه ای  ستاد و مراکز تابعه  
ارتقاء تجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری ستاد و مراکز تابعه

تهیه شناسنامه کامپیوترهای شبکه

بررسی و اجرای طرح شبکه ای کردن کامپیوترها

 انجام مراحل کارشناسی خرید ،تعمیر وبروز درآوری تجهیزات  IT

نظارت برنرم افزارهای انبارتدارکات،انبار دارویی،آزمایشگاه، پذیرش  

رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترهای شبکه  

تأیید درخواست خرید تجهیزات کامپیوتری واحدها .

تهیه لیست خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری .

تأیید پیش فاکتور قطعات کامپیوتری .

مسئول وب سایت شبکه بهداشت ودرمان .

به روزرساني ودرج اخبار در وب سايت شبكه .

امور مربوط به اتوماسيون اداري شبكه  

شرکت در جلسات رابطین  IT


   
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

 برای اطلاع بیشتر از موضوعات مربوط به انفورماتیک و رایانه  بر روی مطالب
ذیل کلیک نمائید


-------------------------------------------------------------------------------
==========================================

آنتی ویروس خوب چیست و کدام است ؟   -
 =====================================
=====================================
=====================================