مدیر سیستم
  متقاضیان استخدام در بیمارستان و شبکه بهداشت ارزوئیه
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1392/06/13
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

متقاضیان استخدام در بیمارستان و شبکه بهداشت ارزوئیهمتقاضیان و عزیزانی که قصد استخدام در بیمارستان و شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه را دارند می تواند با اسکن کردن آخرین مدرک تحصیلی و وارد نمودن مشخصات خود در وبسایت http://karafarini.kmu.ac.ir  ( سامانه کار آفرینی دانشگاه کرمان ) ثبت نمائید .تا مسئولین سامانه کارآفرینی دانشگاه در صورت نیاز با شما تماس گیرند. در ضمن ثبت نام شما در سامانه کارآفرینی دانشگاه هیچ گونه تعهدی را در خصوص ایجاد کار به متقاضی محترم ندارد و صرفاً جهت کسب اطلاعات شما و استفاده از متقاضیان در شغلهای مرتبط با درخواست متقاضی می باشد .دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین متقاضياني كه داوطلب انجام كار به صورت نيروهاي شركتي در واحدهای تحت پوشش اين دانشگاه را دارند به طریق اینترنتی ثبت نام می کند، متقاضیان می بایستی فرم مربوطه را در همین سایت به دقت تکمیل و نهایتاً کد پیگیری را که پس از تکمیل فرم به ایشان داده خواهد شد نزد خود نگهداری کنند.کلمات کلیدی
استخدام-سایت کار آفرینی کرمان-بیمارستان ارزوئیه-جویای کار-استخدام در ارزوئیه-شبکه ارزوئیه-کارآفرینی کرمان-ثبت نام استخدام-استخدام در شبکه ارزوئیه-شکایت استخدامی-استخدام -ارزوئیه-سایت ارزوئیه-دانشگاه علوم پزشکی کرمان-استخدام در دانشگاه