۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ بهمن
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ارزوئیه،کارکنان آموزش و پرورش و آب و فاضلاب شهرستان ارزوئیه با مشارکت در اندازه گیری فشارخون و ثبت فشار خون خود در سامانه به پویش ملی کنترل فشار خون پیوستند.
1
2
3
4
5
6
7
8