۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ارزوئیه، مهندس امیری مدیر شبکه از دکتر سجاد توحیدی مسئول فنی داروخانه و کبری شاهی مریدی مسئول امور دارویی با اهدا گل و لوح تقدیر تجلیل نمود.

IMG_2840
IMG_2843
IMG_2844
IMG_2847
IMG_2852
IMG_2854