۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ارزوئیه،در کارگاه آموزشی ارتقاء سلامت دهان و دندان که با حضور بهورزان ،مراقبین سلامت و دندانپزشکان در محل سالن فرمانداری برگزار شد ابتدا امین حسینی معاون بهداشتی ضمن عرض خیر مقدم به بیان اهداف کارگاه پرداخت در ادامه دکتر دهنوی به اهمیت طرح تحول سلامت دهان و دندان ، ساختمان دهان و دندان و اولویت بهداشتی عاری از پوسیدگی دهان و دندان دانش آموزان پایه ششم  پرداخت و در پایان لیدا حمزه مسئول واحد سلامت دهان و دندان به راه های پیشگیری از پوسیدگی دندان و بیماری های  دهان و دندان اشاره کرد

10
11
12
14
15
16
17