۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

به گزارش روابط عمومی  شبکه بهداشت و درمان ارزوئیه، ابتدا مهندس مرتضی امیری مدیر شبکه بهداشت و درمان در خصوص مسائل مربوط به شاخص ها و اولویت های بهداشتی ،مدیریت هزینه ها و سایر مسائل مربوط توضیحاتی بیان کرد و سپس کلیه کارکنان و مسئولین واحدها به بیان مسائل و مشکلات و نظارت خود پرداختند.

 

111
12
16
17
18
19