۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر   

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان، مسئول مرکز خدمات جامع سلامت صوغان،کارشناسان ستادی و بهورزان و رابطین برگزار شد. دکتر فاطمه سبزعلی پور ضمن تشکر با اهدا  لوح تقدیر از همکاری و فعالیت های رابطین، تجلیل و برای آنها آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون نمود و به همین مناسبت جشنواره غذای سالم توسط رابطین برگزار شد.

0482aa00-4157-4212-9a45-7ebbab92b2e1
10030f31-4a08-41b4-878d-59b538c50e7f
180c3b0e-8ae9-42e1-8741-80e973b20cc9
1fbb701b-c189-4d39-ab9c-46f9db0cdd9d
1fc4fb1b-7dac-42ad-8ad3-4a6559878e38
4cc6a80d-9d19-4239-8771-f676bd550235
5cce465a-d53a-440d-9082-c7126ad44062
7c2a20ee-20e0-483a-ac6b-b5a3f156fe7d
834b9d68-af6e-4250-bbee-d41d82818bb5
8ad9e03b-4018-4b17-a721-5c164804fb5b