۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۳ دي   

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ارزوئیه مقاله با عنوان "مکانیسم های درون تنی پاسخ تطبیقی پرتویی" توسط مهدی رجبی پور شاغل در بیمارستان امام حسین (ع) ارزوئیه با همکاری گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز درتاریخ 98/2/19 پذیرش شد.

1
10
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9