۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند
کارگاه بازآموزی سامانه سیب جهت بهورزان و کاردانان در شهرستان ارزوئیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه، اسما خادمی پور  مسئول واحد گسترش این مرکز هدف از برگزاری کارگاه را ارتقاء سطح دانش ارائه دهندگان خدمت بیان کرد و درخصوص بخش های به روزرسانی شده سامانه سیب توضیحاتی ارائه داد.

604264da-d7a4-402d-8db7-b0b4cc88990b
fb653c05-152e-419a-8e51-dd1c646708d6