۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه ، مریم شیخ بردسیری مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت این مرکز هدف از برگزاری این کارگاه را توانمند سازی و به روز کردن اطلاعات ارائه دهندگان خدمت و ارتقاء سطح آگاهی آنان در خصوص برنامه آموزش های گروهی و بخش بروزرسانی شده سفیران سلامت در سامانه سیبب اعلام کرد.

8a6b0750-0421-4058-af25-2c39246b431f
6419dea5-5583-4f90-a282-4e2079b440e7
a9bc11b5-c1d6-4b6e-b6d3-f49e0500659c
ac413902-ef04-455a-936a-4477f0de25da
c27600bd-d02c-42b8-b2b9-10c723608ad5
c46c5885-0993-4370-8bc8-60c35d087ec2