۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه آموزش راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا همراه با توزیع پوستر های اموزشی در سطح شهرستان ارزوئیه توسط نیروهای ستادی انجام گرفت.

0e9f0769-d9de-4bba-b5f3-3abbd72e20a3
4a6ef5f6-74b0-423b-b522-f70888a3ba92
61e772f8-bb65-4b79-9942-437022baa417
e5b9b7ff-97d4-4832-a227-1b6a596da7e8
e6489797-68e1-49b2-8254-643c93735aab
d2cf9a37-f1f4-43e9-bf79-f2502f2f0204