۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه، معاون مدیرکل بازرسی استانداری به همراه مدیر شبکه بهداشت  واعضای شورای تامین شهرستان ارزوئیه از صنوف و کسبه سطح شهرستان بازدید و با شهروندان گفتگو کردند.

b7cef272-a0e3-48bc-b80b-a57b9bb55b89
d3dd93a2-ea50-414b-91fd-51e4403b88d2
ff95d8ef-db46-4f2c-a38c-86dd391c1bf8
9d2cf7ea-7f76-4aba-ac30-5b8bf8ebe142