۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير   
چگونه از ماسک استفاده کنیم؟ (نحوه پوشیدن، برداشتن و دورانداختن)

 

2
3
4
5
6
7