۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند

به گزارش روابط عمومی شبکه و مرکز بهداشت شهرستان ارزوئیه، این برنامه با حضورمعاونت سیاسی و اجتماعی و کارشناس بازرسی فرمانداری- قاضی دادگاه –مدیر و بازرسان شبکه بهداشت و درمان -فرماندهی انتظامی - رئیس و بازرس اتاق اصناف شهرستان از صنوف واقع در شهر ارزوئیه به منظور نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی انجام شد.

1212
151
84
879