۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه، در مانور قطع برق زنجیره سرما، به طور آزمایشی برق سردخانه ها و سیستم های زنجیره قطع شده تا نحوه فعالیت موتور کمکی و اطلاع رسانی دستگاه از نقص فنی سیستم مورد بررسی قرار گیرد.

1
2
3
4
5
6
7