۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه ، مانور اطفاء حریق جهت آموزش پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان درتاریخ 99/8/12 برگزار شد.

1
2
3
4
7
8