۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند

روزجهانی داوطلب فرصتی جهت ترغیب و حمایت از خدمات داوطلبان نظام سلامت است.

 

اینجانب روز جهانی داوطلب مصادف با  15آذر با شعار "مشارکت همه جانبه جامعه در کنترل همه گیری بیماری  کووید19 " را به مربیان، رابطین سلامت محلات و سفیران سلامت خانوار به عنوان گروه جهادگر مخلص و مدافع سلامت (عبادناالمخلصین) و سربازان گمنام تندرستی تبریک عرض می نمایم.

 

نقش شما در طرح ریشه کنی فلج اطفال، واکسیناسیون و طرح ملی فشارخون قابل ستایش و ستودنی است و هم اکنون که در حال اجرای طرح مدیریت و کنترل جامع کووید ۱۹ به نام سردار شهید قاسم سلیمانی مبتنی بر طرح هر خانه یک پایگاه سلامت

 

 

هستیم، بی شک برگ زرین دیگری از تاریخ فعالیت شما در حال شکل گیری است.

 

مرتضی امیری پاک

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه

11111111111111111111111111111.jpg