۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه، فرماندار، امام جمعه، مدیر شبکه بهداشت و درمان، معاون بهداشتی، بخشدار و  مسئولین بانک رفاه این شهرستان با حضور در بخش های مختلف بیمارستان امام حسین و مراکز بهداشتی درمانی شهرستان، از پرستاران شاغل شهرستان با اهداء گل و لوح تقدیر تجلیل کردند.

1c3eed96-9530-4c9f-9eb0-f435bae13854
30faa2f7-71b1-449d-a4a8-42cefc7edf3b
5d72bb07-34d3-492a-8880-ebc4f5d88557
62c81183-b57c-4a39-ad42-0474919d59cf
6416a451-bcbe-4df6-a27f-1b1f76dab67d
64e02292-d97f-4e5c-804d-2e50aaa04a2b
868003d8-87e7-4690-97e6-9e3634c39f55
8fb6fa30-4cd9-4bb6-8c5c-5947626ecc5d
f7d92211-0961-46b5-a25e-fde2c12ba48c
96790c1a-bd07-425e-8613-e169fe6e529d