۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۱۰ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۱۰ مهر   

بسمه تعالی

 

جایگاه و حرمت سالمند در خانواده و جامعه و همچنین ضرورت توجه و ارزش گذاری به جایگاه سالمندان گرامی در دین اسلام توجه و تاکید خاصی داشته است.

سالمندان با کوله باری از تجربه و با خردمندی و بردباری، از جمله ذخایر باارزش هستند و از آنها به عنوان برکت زندگی یاد میشود. قدر سالمندان این هدیه های الهی را بدانیم و حفظ کرامت سالمندان که رکن اساسی حقوق یک شهروند است را گرامی می داریم.

 

مهندس مرتضی امیری پاک

مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان ارزوئیه

a3.jpg