۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

مهدیه محمدنژاد

لیسانس پرستاری

مسئول واحد

42480826

زهره ایرانپور

لیسانس بهداشت عمومی

کارشناس ژنتیک

42480126

سحر نبی پور

فوق دیپلم بهداشت خانواده

کارشناس بیماریهای غیر واگیر

42480826

صدیقه سالاری 

لیسانس روانشناسی

کارشناس بیماریهای واگیر

42480826

 

شرح وظايف :


  • انجام مطالعات لازم در مورد بيماريهاي بومي منطقه و تعيين اولويتها جهت پيش بيني برنامه هاي اجرائي

  • پيش بيني و تهيه لوازم و وسايل مورد نياز و توزيع آن بين واحد هاي تابعه جهت اجراي عمليات طبق اعتبار مصوب

  • همراهي با تيم بازديد از مراكز بهداشتي و درماني به منظور بررسي فعاليت مراكز مذكور در زمينه مبارزه با بيماريها

  •  شركت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش و پيشگيري از بيماريها – نظارت بر انجام كليه امور فني واحدهاي تابعه ( سمپاشي – بيماريابي- نمونه برداري-مبارزه با ناقلين-واكسيناسيون و امور قرنطينه )

  •  بررسي گزارش هاي آمار رسيده از مراكز بهداشتي و درماني از نظر اپيدميولوژيك

  •  تهيه و تنظيم گزارشتات مورد نياز و ارائه آن به مقامات  مسولان مربوطه

  • تعيين دزصد موفقيت برنامه ها با تعيين عوامل مربوطه بوسيله نمودارها و تجزيه و تحليل آماري مسائل

  • هدايت و همكاري در اجراي برنامه هاي تدوين شده در سطح استان از لحاظ پيشگيري ، تحقيق ، درمان و مراقبت

  • جلب همكاري درون بخشي .

  • آزمايش نمونه و كنترل اپيدمي هاي درماني و نحوه گهداري مواد بيولو‍ژيك و غيره