۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين

شرح  وظايف واحد حسابداری

 1. كليه پرداختهاي پرسنلي از قبيل حقوق و مزايا ، اضافه كاري، خارج از شمول، طرح تمام وقتي، محروميت از مطب پزشكان،فوق‌العاده مديريت، هزينه سفر و نقل و مكان، بازخريد سنوات خدمت، بازخريد مرخصي استحقاقي، پاداش سنوات پايان خدمت، شهريه كلاسهاي آموزشي، پاداش كلاسهاي آموزشي و ساير پرداختها و مطالبات و ديون
   
 2. تعيين غرامت دانش‌آموختگان رشته‌هاي پزشكي و پيراپزشكي كه از انجام تعهدات خودداري نمايند. و دريافت آن به صورت نقدي و اقساط طي مكاتبه‌هاي مربوط به آن
   
 3. نگهداري پرونده‌ةاي خريد تعهد خدمت پزشكان و پيراپزشكان و دريافت وجه التزام به آن به صورت اقساط و نقدي
   
 4. صدور گواهي حقوق و گواهي ضمانت وام جهت پرسنل رسمي، پيماني و قرارداد انجام كار مشخص براي كليه بانكها، صندوقهاي قرض‌الحسنه و بنگاههاي اقتصادي
   
 5. صدور كليه چكها براي همه حسابهاي به صورت جداگانه
   
 6. دريافت ضمانت نامه بانكي ، وثيقه ملكي، ضمانت شخص ثالث و صدور اسناد مربوط و تمديدي سالانه طي مكاتبات براي همه موارد
   
 7. كليه مكاتبات مربوط به دريافت و پرداخت و ارسال كليه چكها با نامه مأمور از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
   
 8. تهيه نامه و ارسال آن به دانشگاهها در خصوص هداياي خاص و ساير منابع
   
 9. مفاصاحساب براي كليه افرادي كه بازنشسته يا انتقال مي‌‌يابند.
   
 10. پاسخگويي سريع و درست به ارباب رجوع و پرسش كنندگان
   
 11. در نتيجه پرداخت به موقع در همه امور
   
 12. صدور فيش حقوقي و پرداخت اضافه كار مصوب و صدور فيش حقوقي
     
 13. اعمال كسورات براساس نامه هاي دريافتي از مراجعقضائي و موسسات مالي
   
 14. محاسبه و پرداخت عائله مندي و حق اولاد بازنشستگان وموظفين دانشگاه
   
 15. مطالعه قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیربط
   
 16. گرفتن مغایرت بانکی در پایان هر ماه بطور جداگانه
   
 17. پاسخگوئی به سئوالات و مشکلات واحدهای تابعه و ارسال وجه تنخواه گردان به آن واحدها
   
 18. ثبت کلیه چک ها در دفاتر مربوطه و مانده گیری حسابهای مربوطه
   
 19. مکاتبات با اداره دارایی جهت پرداخت مالیات کسر شده و دریافت رسید مربوطه
   
 20. مکاتبات با سازمان تامین اجتماعی جهت شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه
   
 21. مکاتبات با بانک ها جهت دریافت ضمانتنامه بانکی و یا ابطال ضمانتنامه
   
 22. پرداخت كمك هزينه ازدواج و فوت
   
 23. اصلاحات و كسورات مربوط به بيمهخدمات درماني
   
 24. افتتاح حساب و تغيير امضاء كليه واحدهاي تابعه دانشگاه
   
 25. صدور گواهی حقوق به کارکنان بازنشسته و شاغل جهت دریافت وام از بانک های مختلف