۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

سعید رئوفی

لیسانس   حسابداری

مسئول واحد

42480826

داوود حاتمی

دیپلم

حسابداری

حسابدار

42480826

اسما حاتمی

فوق لیسانس حسابداری

حسابدار

42480826

کیان صالحی

دیپلم

حسابداری

حسابدار

42480826

 

  شرح  وظايف:


 • كليه پرداختهاي پرسنلي از قبيل حقوق و مزايا ، اضافه كاري، خارج از شمول، طرح تمام وقتي، محروميت از مطب پزشكان،فوق‌العاده مديريت، هزينه سفر و نقل و مكان، بازخريد سنوات خدمت، بازخريد مرخصي استحقاقي، پاداش سنوات پايان خدمت، شهريه كلاسهاي آموزشي، پاداش كلاسهاي آموزشي و ساير پرداختها و مطالبات و ديون

 • تعيين غرامت دانش‌آموختگان رشته‌هاي پزشكي و پيراپزشكي كه از انجام تعهدات خودداري نمايند. و دريافت آن به صورت نقدي و اقساط طي مكاتبه‌هاي مربوط به آن

 • نگهداري پرونده‌ةاي خريد تعهد خدمت پزشكان و پيراپزشكان و دريافت وجه التزام به آن به صورت اقساط و نقدي

 • صدور گواهي حقوق و گواهي ضمانت وام جهت پرسنل رسمي، پيماني و قرارداد انجام كار مشخص براي كليه بانكها، صندوقهاي قرض‌الحسنه و بنگاههاي اقتصادي

 • صدور كليه چكها براي همه حسابهاي به صورت جداگانه

 • دريافت ضمانت نامه بانكي ، وثيقه ملكي، ضمانت شخص ثالث و صدور اسناد مربوط و تمديدي سالانه طي مكاتبات براي همه موارد

 • كليه مكاتبات مربوط به دريافت و پرداخت و ارسال كليه چكها با نامه مأمور از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

 • تهيه نامه و ارسال آن به دانشگاهها در خصوص هداياي خاص و ساير منابع

 • مفاصاحساب براي كليه افرادي كه بازنشسته يا انتقال مي‌‌يابند.

 • پاسخگويي سريع و درست به ارباب رجوع و پرسش كنندگان

 • در نتيجه پرداخت به موقع در همه امور

 • صدور فيش حقوقي و پرداخت اضافه كار مصوب و صدور فيش حقوقي

 • اعمال كسورات براساس نامه هاي دريافتي از مراجعقضائي و موسسات مالي

 • محاسبه و پرداخت عائله مندي و حق اولاد بازنشستگان وموظفين دانشگاه

 • مطالعه قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیربط

 • گرفتن مغایرت بانکی در پایان هر ماه بطور جداگانه

 • پاسخگوئی به سئوالات و مشکلات واحدهای تابعه و ارسال وجه تنخواه گردان به آن واحدها

 • ثبت کلیه چک ها در دفاتر مربوطه و مانده گیری حسابهای مربوطه

 • مکاتبات با اداره دارایی جهت پرداخت مالیات کسر شده و دریافت رسید مربوطه

 • مکاتبات با سازمان تامین اجتماعی جهت شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه

 • مکاتبات با بانک ها جهت دریافت ضمانتنامه بانکی و یا ابطال ضمانتنامه

 • پرداخت كمك هزينه ازدواج و فوت

 • اصلاحات و كسورات مربوط به بيمهخدمات درماني

 • افتتاح حساب و تغيير امضاء كليه واحدهاي تابعه دانشگاه

 • صدور گواهی حقوق به کارکنان بازنشسته و شاغل جهت دریافت وام از بانک های مختلف