۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

کبری شاهی مریدی

دیپلم بهیاری

مسئول داروئی

42480412

احمد دولتی

لیسانس روانشناسی

 انبار دار

42480412

 

شرح وظایف  :


 • برنامه ریزی جهت ارتقاء فرآیند های واحد

 • تشکیل جلسات هماهنگی با پزشکان و مسئولین دارویی مراکز و پایگاه های تحت پوشش به منظور افزایش آگاهی پرسنل در انجام وظایف محوله

 • تقسیم کار بین کارشناسان

 • آگاهی کاملا از موجودی و وضعیت انبار

 • آگاهی و آشنایی کامل با دستورالعمل ها و استاندارد های مربوطه

 •  بررسی مشکلات موجود و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع موانع و در صورت ضرورت ارجاع آن به مسئولین مافوق

 • نظارت بر نحوه عملکرد خرید و توزیع اقلام و تجهیزات طبق دستورالعمل مربوطه

 • نظارت بر نحوه انبار گردانی 

 • سرپرستی و نظارت بر تهیه آمار و گزارش ها

 • شرح وظایف کارشناسان واحد دارویی :

 • پایش و نظارت برفعالیت مراکز و پایگاه های بهداشتی 

 • جمع‌آوری آمارسه ماهه دارویی ( اقلام بهداشتی، داروهای سل و داروهای ایدز) و ارسال آن به معاونت بهداشتی

 • کنترل لیست نیاز ارسالی از مراکز با آمار های سه ماهه و ارسال آن به انبار دارویی جهت توزیع اقلام بهداشتی، درمانی ، داروهای بیماری های واگیر و غیر واگیر، اقلام هایپو تیروئیدی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی

 • تهیه نامه خرید شربت متادون ( ماهیانه) و هماهنگی با کار پرداز جهت تحویل متادون از معاونت غذا و دارو، جهت کلینیک مثلثی مشاوره 12 فروردین

 • تهیه برنامه جامع عملیاتی در ابتدای سال و ارسال آن به واحد گسترش

 • تهیه و ارسال گزارش عملکرد سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه به واحد دارویی معاونت بهداشتیتهیه لیست موجودی کلیه اقلام ( بهداشتی، دارویی، هایپو تیروئیدی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی ) و ثبت آن ها در لیست های انبار گردانی