۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين

شرح وظایف کارشناس مسئول واحد دارویی :

· برنامه ریزی جهت ارتقاء فرآیند های واحد

· تشکیل جلسات هماهنگی با پزشکان و مسئولین دارویی مراکز و پایگاه های تحت پوشش به منظور افزایش آگاهی پرسنل در انجام وظایف محوله

· تقسیم کار بین کارشناسان

· آگاهی کاملاز موجودی و وضعیت انبار

· آگاهی و آشنایی کامل با دستورالعمل ها و استاندارد های مربوطه

· بررسی مشکلات موجود و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع موانع و در صورت ضرورت ارجاع آن به مسئولین مافوق

· نظارت بر نحوه عملکرد خرید و توزیع اقلام و تجهیزات طبق دستورالعمل مربوطه

· نظارت بر نحوه انبار گردانی 

· سرپرستی و نظارت بر تهیه آمار و گزارش ها

ج - شرح وظایف کارشناسان واحد دارویی :

· پایش و نظارت برفعالیت مراکز و پایگاه های بهداشتی 

· جمع‌آوری آمارسه ماهه دارویی ( اقلام بهداشتی، داروهای سل و داروهای ایدز) و ارسال آن به معاونت بهداشتی

· کنترل لیست نیاز ارسالی از مراکز با آمار های سه ماهه و ارسال آن به انبار دارویی جهت توزیع اقلام بهداشتی، درمانی ، داروهای بیماری های واگیر و غیر واگیر، اقلام هایپو تیروئیدی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی

· تهیه نامه خرید شربت متادون ( ماهیانه) و هماهنگی با کار پرداز جهت تحویل متادون از معاونت غذا و دارو، جهت کلینیک مثلثی مشاوره 12 فروردین

· تهیه برنامه جامع عملیاتی در ابتدای سال و ارسال آن به واحد گسترش

· تهیه و ارسال گزارش عملکرد سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه به واحد دارویی معاونت بهداشتی

· تهیه لیست موجودی کلیه اقلام ( بهداشتی، دارویی، هایپو تیروئیدی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی ) و ثبت آن ها در لیست های انبار گردانی

د -  شرح وظایف انبار دار : 

· صدور حواله در سیستم نرم افزاری 

· تنظیم در خواست های خرید

· بررسی پیش فاکتور ها و اعلام موافقت به شرکت ها

· صدور قبض های انبار در سیستم نرم افزاری 

· انبار گردانی سه ماهه و سالیانه و بررسی تاریخ اعتبار داروها

· توزیع کلیه اقلام موجود در انبار 

· کنترل امحاء داروهای تاریخ گذشته