۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
 

شرح وظایف رئیس اداره تدارکات و کارپردازی

o نیازهای تدارکاتی دانشگاه را برای دریافت اعتبارات لازم و توزیع آن بین کارپردازان تحت سرپرستی پیش بینی و بر آورد کرده و در این زمینه پیشنهاد های مفید و لازم برای تأمین آن را ارائه می‌نماید

o آگاهی‌های گرد آوری شده از فروشندگان لوازم و نمایندگها ، شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمتها را مورد بررسی قرار می دهد

o درخواستها و سند مربوط به خرید کالا را با توجه به قوانین و مقررات مربوطه جهت رد یا قبول آنها مورد بررسی قرار می‌دهد

o اسناد مربوط به خرید را بررسی و تأیید می‌نماید

o در تهیه و خرید نیازمندیهای دانشگاه برابر بودجه تدارکاتی تنظیم شده نظارت می کند

o پیشنهاد های تنظیم شده برای فروش یا تعویض کالا و وسایل اسقاط و غیر اسقاط و نامناسب را جهت ارائه به مقام مافوق مطالعه و بررسی می‌نماید

o پیش‌نویس‌ها و مکاتبات مربوطه را امضا می‌کند

o گزارشهای لازم را تهیه و تنظیم می‌کند