۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

صمدالله پور عبدالله

دیپلم فنی

مسئول واحد

42480826

 احمد صالحی

دیپلم فنی

راننده

42480826

یحیی مسعودی

دیپلم فنی

راننده

42480826

   برای مشاهده پرسنل راننده  شرکت استیجاری اینجا را کلیک نمایید.

 

شرح وظایف :


 •  دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت میکند

 •  درخواستهای خرید لوازم یدکی وسایط نقلیه را بررسی مینماید

 •  امور مربوط به تعمیرات،تهیه بنزین و شماره گذاری اتومبیلها را مورد بررسی قرار میدهد

 •  میزان مواد سوختی را تعیین و کنترل میکند

 • بر پرداخت هزینه سوخت به رانندگان نظارت مستقیم میکند

 • بر انجام امور مربوط به بیمه وسایط نقلیه نظارت مینماید

 • برنامه رفت‌و‌برگشت سرویس های اداری را تنظیم میکند

 •  برنامه کشیک رانندگان را در ساعات غیراداری تنظیم میکند

 • بر تحویل و تحول اتومبیلها نظارت میکند

 • پیشینه‌ها (مربوط به سند ماشین،لوازم یدکی،لاستیکهای خریداری شده، تاریخ برگهای درخواست،قبض انبار و)و آمار و کلیه مشخصات وسایط نقلیه را نگاهداری مینماید

 • به تصادفات رانندگان رسیدگی میکند

 •  گزارشهای لازم برای تعمیرات اتومبیلها را تهیه میکند

 •  از کارهای انجام شده گزارش تهیه مینماید

 •  دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام میدهد