۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

پوریا فرخی

لیسانس اتاق عمل

سرپرستار واحد

42481862 داخلی 119 و 124

 

            برای مشاهده اسامی پرسنل شاغل در این بخش اینجا کلیک کنید

    شرح وظایف :


 • تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان

 • برنامه ریزی در جهت ارائه ی استانداردهای مراقبتی

 • تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت

 • برنامه ریزی جهت  آموزش نیروهای جدیدالورود به بخش

 • تنظیم برنامه کارکارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف

 • برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری

 • برنامه ریزی جهت ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی


 •       قوانین و مقررات بخش:


   

 • حفظ حریم خصوصی بیمار بر عهده کلیه پرسنل می باشد

 • کلیه پرسنل مؤظف به اجرای دستورات پزشک جراح و پزشک بیهوشی می باشند.

 • کلیه پرسنل باید نکات استریلیزاسیون را رعایت نمایند.

 • کلیه پرسنل باید در حفظ پاتولوژی بیمار دخیل باشند.