۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

مهدی رجبی

فوق لیسانس رادیولوژی

مسئول واحد

42481862 داخلی 148

برای مشاهده اسامی پرسنل شاغل در این بخش اینجا را کلیک نمایید

 

شرح وظایف:


 •      شرکت در جلسات داخلی بیمارستان 

 •      همکاری با ریاست – مدیریت و واحد های دیگر بیمارستان 

 •      پیگیری مسائل رادیولوژی و برطرف کردن نقص فني دستگاهها و حفظ و نگهداري از اموال و تجهيزات راديولوژي

 • کنترل حضور و غیاب پرسنل واحد رادیولوژی

 • پیگیری جهت تهیه وسایل مورد نياز بخش 

 • کنترل نهایی بیمه ها از نظر تاریخ ، امضا ،مهر پزشک قیمت و ارسال آنها به واحد بيمه گري

 • تهیه و تنظیم کشیک پرسنل واحد

 • تنظیم آمار ماهیانه و سالانه

 • تهیه گرافی از بیمار مثل سایر پرسنل

  وظایف و مسئولیت‌های کارشناسان رادیولوژی :

 •   پذیرش بیمار طبق درخواست پزشک

 •   کنترل بیمه‌ها با شخص بیمار

 •   کنترل مندرجات بیمه مثل تاریخ اعتبار و سایر موارد

 •   کمک و همیاری مریض جهت وضعیت دادن به بیمار جهت انجام گرافي

 •   تهیه گرافی از بیمار طبق درخواست پزشک

 •   ظهور و ثبوت فیلم رادیولوژی در تاریکخانه

 •   آماده نمودن دارو و سرویس هفتگی و ماهیانه دستگاه ظهور و ثبوت

 •   کمک به مسئول بخش جهت بهبود روند کار

 •   کمک به بیمار و پزشک مربوطه جهت تشخیص بیماری