۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد

نام و نام خانوادگی

 

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

مهدی رجبی

فوق لیسانس

مسئول واحد

42481862 داخلی 148

برای مشاهده اسامی پرسنل شاغل در این بخش اینجا را کلیک نمایید

شرح وظایف:


 •      شرکت در جلسات داخلی بیمارستان 

 •      همکاری با ریاست – مدیریت و واحد های دیگر بیمارستان 

 •      پیگیری مسائل رادیولوژی و برطرف کردن نقص فني دستگاهها و حفظ و نگهداري از اموال و تجهيزات راديولوژي

 • کنترل حضور و غیاب پرسنل واحد رادیولوژی

 • پیگیری جهت تهیه وسایل مورد نياز بخش 

 • کنترل نهایی بیمه ها از نظر تاریخ ، امضا ،مهر پزشک قیمت و ارسال آنها به واحد بيمه گري

 • تهیه و تنظیم کشیک پرسنل واحد

 • تنظیم آمار ماهیانه و سالانه

 • تهیه گرافی از بیمار مثل سایر پرسنل

  وظایف و مسئولیت‌های کارشناسان رادیولوژی :

 •   پذیرش بیمار طبق درخواست پزشک

 •   کنترل بیمه‌ها با شخص بیمار

 •   کنترل مندرجات بیمه مثل تاریخ اعتبار و سایر موارد

 •   کمک و همیاری مریض جهت وضعیت دادن به بیمار جهت انجام گرافي

 •   تهیه گرافی از بیمار طبق درخواست پزشک

 •   ظهور و ثبوت فیلم رادیولوژی در تاریکخانه

 •   آماده نمودن دارو و سرویس هفتگی و ماهیانه دستگاه ظهور و ثبوت

 •   کمک به مسئول بخش جهت بهبود روند کار

 •   کمک به بیمار و پزشک مربوطه جهت تشخیص بیماری