۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

دکتر سجاد توحیدی

دکتری داروسازی

مسئول فنی

42481862 داخلی 184

نسیمه خرسند

دیپلم بهیاری

مسئول واحد

42481862 داخلی 184

برای مشاهده اسامی شاغل در این بخش اینجا را کلیک نمایید.

 

شرح وظایف :


  • چک کردن موجودی داروها و تحویل گرفتن کمبودهای دارویی از انبار دارويي

  • نوشتن برنامه هفتگی پرسنل و نظارت بر اجرای ان

  • چک کردن تاریخ انقضا داروها و جمع اوری داروهای تاریخ گذشته با نظارت مسئول فنی داروخانه  

  • تغییر قیمت ها طبق لیست ارسالی از بيمه                                                                            

  • هماهنگی با بخشها جهت دادن دارو به بیماران

  • ثبت اطلاعات دارویی بیمار که از طرف بخش وارد شده در سیستم کامپیوتري رويت مي شود

  • گرفتن پرینت داروهای درخواستی از بخش و جمع اوری داروهای بيماران

  • برگشت دادن داروهایی که برای بیماران مصرف نشده و به داروخانه عودت داده شده و حذف ان از لیست بيمار

  • مرتب کردن قفسه های دارویی در پایان هر شیفت و تحويل ان به شيفت بعدي