۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

زهرا امیری

لیسانس مهندسی پزشکی

کارشناس واحد

42481860 داخلی163

 

شرح وظايف  :


 •  سرپرستي و نظارت بر كار گروههاي تعميرات تجهيزات پزشكي و كارگاههاي مربوطه

 •  رسيدگي به امور مربوط به تجهيزات پزشكي و تهيه برنامه هاي تعميراتي و راه اندازي دستگاهها

 •  جمع آوري اطلاعات لازم در زمينه نگهداري، تعميرات و تهيه لوازم ماشي نآلات و دستگاههاي پزشكي

 • نصب و راه اندازي تجهيزات پزشكي براساس استانداردهاي تعيين شده

 • آموزش چگونگي تعميرات و نگهداري لوازم و ماشين آلات پزشكي به تكنسينهاي تعميرات تجهيزات پزشكي

 •  تعقيب و پيگيري جهت انجام پروژه ها و رفع مشكلات مربوط به تجهيزات پزشكي

 • انجام تحقيقات نظري و عملي پيرامون بهبود كيفيت توليد و نگهداري و تعمير لوازم و ماشين آلات پزشكي

 • نظارت بر تهيه قطعات يدكي و نصب آنها

 • نظارت در بررسي پيشنهادهاي ارجاع شده مربوط به استانداردهاي وسايل و لوازم دستگاههاي پزشكي

 •  تهيه طرحهاي تجهيزاتي بيمارستان

 •  نظارت در انجام تحقيقات و آزمايشهاي لازم در زمينه ساخت و تعميرات تجهيزات پزشكي و استاندارد كردن آنها

 •  نظارت در تهيه پيش نويس استانداردها

 • تهيه دستورالعمل و آموزش به كاركنان واحدها درخصوص نحوه كار با دستگاهها

 • نظارت بر نحوه انجام كاليبراسيون دستگاهها

 • انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق