۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

وظایف واحد تأسیسات عبارت است از:

-انجام خدمات و تعمیر و نگهداری تاسیسات کلیه ساختما ن ها اعم از خوابگاه، آزمایشگاهها و کارگاهها، تاسیسات برقی و نفتی و گازی، سرویس و نگهداری کلیه موتورخانه ها و منبع های آ ب و تاسیسات کلی استخر دانشکده

-نگهداری و راهبری و رفع معایب کلیه سیستم آبرسانی،شوفاژها ،فن  کوئل ها، پکیج ها، پمپ خانه های مرکزی و فرعی سیستم شناور چاه آّب و غیره

-تعویض قطعات معیوب شیر آلات و اتصالات و نگهداری آنها در کلیه ساختمان ها

-کنده کاری و ترمیم در وقوع نشت آب در محوطه و داخل ساختمان

-نگهداری، تعویض و تعمیر کلیه قفل ها، دستگیرهها، پرده ها و لامپ های سقفی

-جابجائی و نصب کولرهای جدید و تعمیرات و نگهداری آنها

-تعمیر و جوشکاری انواع میز و صندلی

-تعمیر و نگهداری دیزل های ژنراتور برق و تابلوهای مربوطه

-تعمیر، نگهداری، بررسی و کنترل کلیه سیستم های برقی، سیم کشی و کابل کشی روشنائی محوطه و داخل ساختمان ها و هم چنین سیم کشی اتاقهای تفکیکی

-تعمیر و نگهداری  کلیه آبسردکن های دانشکده

-تعمیرو نگهداری کیه سیستم های صوتی و تصویری

-همکاری و هماهنگی با مسئولین واحدها جهت تهیه امکانات و مقدمات مراسم های مختلف