۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

 

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

پیمان شیخ اسدی

لیسانس کامپیوتر

مسئول واحد

42481860 داخلی 163

امین علی پور

فوق دیپلم کامپیوتر

کارشناس

42481860 داخلی 163

 

شرح وظایف:
 


 •       نظارت بر نحوه انجام فعالیت ها در مرکز اینترنت بیمارستان

 •       نظارت بر سایت اینترنتی بیمارستان و تلاش در جهت بروز نمودن اطلاعات

 •        نظارت مستمر و پیگیری امور مربوط به سیستم HIS 

 •       پیگیری خرید و کارشناسی لازم در خصوص نصب و استفاده از نرم افزارهای مورد نیاز بیمارستان

 •       حضور فعال در جلسات مربوط به فعالیتهای IT و سایر جلسات مورد نظر مدیریت

 •       تهیه آمارهای مورد نیاز و ارائه به مسئولین ذیربط

 •       تشخیص عیوب سخت افزاری سیستم ها و رفع آنها

 •       حفظ و نگهداری و پشتیبانی و عیب یابی شبکه

 •      پشتیبانی و هماهنگی جهت رفع عیب مشکلات مرکز مخابرات بیمارستان با شرکت پشتیبان و تاسیسات

 •       رفع مشکلات شبکه در زمینه ی دربهای اکترونیکی

 •       نظارت و سرپرستی پرسنل واحد ذیربط

 •       ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی

 •       انجام سایر امور محوله از طرف مدیریت بیمارستان