۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی سمت شماره تماس
روح الله خادمی پور لیسانس مسئول واحد

42480126

 

شرح وظایف:


 •  نظارت، هدایت، فرماندهی عملیات و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی (تریاژ، انتقال و درمان‌های فوری

            بیماران و مصدومین در فوریت‌های پزشکی) در منطقه تحت پوشش در چارچوب نظام شبکه ارائه خدمات سلامت.

 • مدیریت، نظارت و ارزیابی عملكرد مرکز ارتباطات، مراکز پیام و پایگاه‌های 115 از جهت مطابقت با شاخص‌ها و استانداردها

            ، فرایندهای طراحی‌شده و ظرفیت‌های قابل‌استفاده. 

 • بهبود استاندارد و تکمیل پوشش کامل شبکه ارتباطی پایگاه‌های اورژانس 115 و مرکز شهرستان و پیگیری و رفع نقاط کور در حد امکان.

 • نظارت، هدایت، فرماندهی عملیات و ارائه خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی در منطقه تحت پوشش.

 • تشكیل تیم‌های عملیات و ارزیاب در محدوده شهرستان.

 • اجرای آموزش‌های عمومی مردم و ادارات، ارگان‌ها، در زمینه‌های خود امدادی و دگر امدادی، احیا، فوریت‌های پزشکی و ... .

 • همکاری با سازمان‌های امدادی و برگزاری فعالیت‌های مشترک مانند مانورها و عملیات، کارگاه‌های آموزشی در چارچوب مأموریت‌های سازمانی.

 • بررسی و برنامه‌ریزی به‌منظور افزایش ظرفیت توان اورژانس 115 و ستاد هدایت امور درمان با توجه ایام ویژه مذهبی یا

              امنیتی شهرستان و برنامه‌ریزی استقرارهای موردنیاز در ایام مذهبی و مناسبتی.

 • پاسخگویی  به استعلامات مراجع قضایی، انتظامی، بیمه‌ها، دادگاه‌ها و ...

 • بررسی و رسیدگی به مشکلات بین اورژانس 115 و مراکز درمانی از قبیل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و ... در خصوص بیمار فوریتی.

 •    رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات و شکایت گیرنده‌های خدمات از شبکه فوریت‌های پیش بیمارستانی .

 •    بررسی وضعیت تماس‌های تلفنی درخواست امداد و مشاوره و نیز پیگیری برخورد قانونی با مزاحمین تلفنی 116 از طریق مراجع قضایی.