۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

رضا محمدنژاد

لیسانس روانشناسی

صندوق دار

امین صادقی

فوق دیپلم حسابداری

صندوق دار

شرح وظایف:


  • ثبت هزینه‌ها و عملیات در دفتر حسابداری

  • کار با دستگاه کارت‌خوان

  • کار با دستگاه بارکد خوان

  • بایگانی اسناد و مدارک به‌صورت روزانه

  • حفظ و نگهداری اموال با ارزش و رعایت نکات ایمنی

  • سند زدن در انتهای شیفت کاری

  • انتقال وجوه دریافتی به حساب‌های بانکی و ارائه‌ی فیش‌های دریافتی از بانک‌ها به واحد امور مالی

  • نوشتن گزارش روزانه برای مدیریت در انتهای شیفت کاری