۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

این مرکز با بهره گیری از بهترین متخصصین و پزشکان و پرسنل آماده خدمت رسانی به کلیه هموطنان عزیز میباشد.

خدمت

محل ارائه

پزشکان ارائه دهنده خدمت

تاریخ ارائه خدمت

ویزیت بیماران توسط پزشکان متخصص داخلی،جراحی،اطفال،زنان و زایمان

کلینیک مرکز

دکتر رشیدی ،دکتر حسام الدینی،دکتر حبیبی،دکتر صادقی

همه روزه به جز روزهای تعطیل 

 سونوگرافی و رادیولوژی

کلینیک مرکز

دکتر زمانی

همه روزه به جز روزهای تعطیل

 آزمایشگاه

 آزمایشگاه بیمارستان

 -

همه روزه

دارویی

داروخانه بیمارستان

دکتر توحیدی و دکتر مرادی

همه روزه

بستری

دیالیز،بستری جنرال،زایشگاه،اتاق عمل و اورژانس

دکتر رشیدی ،دکتر حسام الدینی،دکتر حبیبی،دکتر صادقی

همه روزه