۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

لیست پزشکان بیمارستان امام حسین (ع) ارزوئیه

پزشکان متخصص

نام و نام خانوادگی

تخصص

ساعات حضور

دکتر حمیده حبیبی

متخصص کودکان

شنبه تا چهارشنبه بجز روزهای تعطیل

دکتر بهاره صادقی

متخصص زنان و زایمان

شنبه تا چهارشنبه بجز روزهای تعطیل

 

دکتر محمد امین رشیدی

متخصص داخلی

نیمه اول  هر ماه شنبه تا چهارشنبه بجز روزهای تعطیل

 

دکنر طاهره  علی نقی

متخصص داخلی

نیمه دوم  هر ماه شنبه تا چهارشنبه بجز روزهای تعطیل

 

دکتر امیر جوادی

متخصص بیهوشی

نیمه اول هر ماه از شنبه تا چهارشنبه بجز روزهای تعطیل

 

دکتر علیرضا مهردادی

متخصص بیهوشی

 نیمه دوم هر ماه ازشنبه تا چهارشنبه بجز روزهای تعطیل

 

دکتر هما زمانی

متخصص سونوگرافی

شنبه تا چهارشنبه بجز روزهای تعطیل

 

دکتر سجاد توحیدی

دکترای داروسازی

صبحها از شنبه تا چهارشنبه بجز روزهای تعطیل

 

دکتر شهریار مرادی

دکترای داروسازی

 عصرها از شنبه تا چهارشنبه  بجز روزهای تعطیل

 

 

پزشکان عمومی

نام و نام خانوادگی

مدرک

ساعات حضور

دکتر الله یار سلطانی

دکترای پزشکی

1 تا 10 هر ماه

دکتر علی فاریابی

دکترای پزشکی

 

1 تا 10 هر ماه

 

دکتر آذین ارسلانی

دکترای پزشکی

 

11 تا 20 هر ماه

 

دکتر منصوره قاسمی

دکترای پزشکی

 

11 تا 20 هر ماه

 

دکتر فرناز فانی ملکی

دکترای پزشکی

 

21 تا 30 هر ماه