۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند

مرکز بهداشت ارزوئیه از سال 1390 از شهرستان بافت جدا شده است و به صورت مستقل با 15 نیرو شروع بکار نموده است مدیریت مرکز از آن زمان تاکنون برعهده دکتر توحیدی میباشد تعداد خانه های بهداشت این شهرستان در حدود 30 خانه بوده است که اکنون 10 خانه بهداشت جدید دیگر نیز راه اندازی شده است.این نهاد هم اکنون با 40 نیروی فعال در مرکز مشغول ارائه خدمات به همشهریان می باشد.