۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۱۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد   

 امین حسینی

مسئول حراست

کارشناس ارشد حقوق

شماره تماس:42480487

 

 

 

 

 

  

شرح وظایف:


  • استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل ، تأسیسات و مدارک محرمانه.

  • برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی

  • مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آزمون های لازم به کارکنان مؤسسه متبوع برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و همچنین حسن اجرای خط مشی و هدف های تعیین شده

  • تهیه و ابلاغ بخشنامه ها ، آئین نامه ها ، مقررات و توصیه های حراستی و دستورالعمل های حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نقایص و بهبود روشهای حراستی مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در امور مکاتباتی و مخابراتی و ارائه گزارش های لازم

  • انجام کلیه امور محرمانه مربوط به تلکس ، فاکس ، بی سیم و با سیم دستگاه متبوع

  • دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و حراست از آنها براساس مقررات مربوطه

  • کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی دستگاه متبوع و تهیه گزارشات مورد لزوم

  • ایفای نقش رابط بین بیمارستان و سایر واحدها و دانشکده ها به منظور توجه به سیاستهای کلی آموزش دانشجویان

  • اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط

  • انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق