۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۰ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد   

 عباس حاتمی

مدیر امور اداری

لیسانس روانشناسی

شماره تماس:42480826

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:


صدور احکام مرخصی، ارتقاء طبقه، مأموریت، نظیرآن با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
تهیه احکام پرسنلی
بررسی ارزیابی عملکردکارکنان و اجرای صحیح آن
تهیه گزارشات آماری
انجام امور مربوط به بیمه و رفاه کارکنان
پاسخگویی به مکاتبات اداری و سوالات مراجعین و مسئولین مربوطه
پیگیری امور مربوط به آموزشهای کوتاه مدت کارکنان
امور مربوط به کارکنان مشمول طرح لایحه نیروی انسانی ، پیام آوران بهداشت
انجام امور بازنشستگی کارکنانی که به افتخار بازنشستگی نائل می شوند
آموزش مسائل اداری و منابع انسانی به کارکنان در طول سال
تشکیل کمیته مختلف مربوط به منابع انسانی در خصوص نقل و انتقالات ، آموزش ، ارتقاء رتبه وطبقه ، تغییر عنوان ، طرح تکریم ارباب رجوع و پیگیری مصوبات کمیته
انجام امور مربوط به مرخصی کارکنان
اجرای امور تشکیلات و طرح های طبقه بندی مشاغل و تشکیل کمیته های مربوطه
انجام امر مربوطه به گزینش کارکنان
کنترل ورود و خروج پرسنل