۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۱ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۳ شهريور   

پزشکان شاغل در این مرکز

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

دکتر الهه کوشش

مسئول مرکز

42480445

دکتر نسیم ستوده

پزشک مرکز

42480445

دکتر صدف حاجی علیزاده

پزشک مرکز

42480445

 

مراکز تحت پوشش:


خانه بهداشت حسین آباد

خانه بهداشت علی آباد شمشیربر

خانه بهداشت تخت خواجه

خانه بهداشت زرگرها

خانه بهداشت محمدآباد

خانه بهداشت چیل آباد


خدمات ارائه شده در این مرکز:

داروخانه

دندان پزشکی


شرح وظایف:

پزشک

ارجاع به سطح دو در صورت نیاز

درخواست و تفسیر آزمایش

ارائه خدمت به گروههای هدف طبق بسته خدمتی

ویزیت موارد ارجاع شده از سوی بهورز /مراقب سلامت

ویزیت بیماران سرپایی

ماما

مشاوره  شیردهی

ارائه خدمات آموزش به تمامی گروههای سنی و دانش آموزان

ارائه خدمات مامایی

مراقبتهای پس از باردای دوران بارداری پس از زایمان

بهورز

مشاوره  شیردهی

ارائه خدمات آموزش به تمامی گروههای سنی و دانش آموزان

ارائه خدمات مامایی

واکسیناسیون

تزریق و پانسمان

مراقبتهای پس از باردای دوران بارداری پس از زایمان

پرستار

تزریق و پانسمان