۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۱ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۳ شهريور   

پزشکان شاغل در این مرکز

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

دکتر فریبا نظری

مسئول مرکز

42483067

دکتر صدیقه محی الدینی

پزشک مرکز

42483067

دکتر الهام عباس زاده

پزشک مرکز

42483067

 

مراکز تحت پوشش:


خانه بهداشت امیرآباد

خانه بهداشت سرخان

خانه بهداشت گچین

خانه بهداشت علی آباد

خانه بهداشت  معدن صوغان

خانه بهداشت محمدشفیع

خانه بهداشت آشین

خانه بهداشت سرنی

خانه بهداشت دشت ده

 


خدمات ارائه شده در این مرکز:

داروخانه

دندان پزشکی

آزمایشگاه


شرح وظایف:

پزشک

ارجاع به سطح دو در صورت نیاز

درخواست و تفسیر آزمایش

ارائه خدمت به گروههای هدف طبق بسته خدمتی

ویزیت موارد ارجاع شده از سوی بهورز /مراقب سلامت

ویزیت بیماران سرپایی

ماما

مشاوره  شیردهی

ارائه خدمات آموزش به تمامی گروههای سنی و دانش آموزان

ارائه خدمات مامایی

مراقبتهای پس از باردای دوران بارداری پس از زایمان

بهورز

مشاوره  شیردهی

ارائه خدمات آموزش به تمامی گروههای سنی و دانش آموزان

ارائه خدمات مامایی

واکسیناسیون

تزریق و پانسمان

مراقبتهای پس از باردای دوران بارداری پس از زایمان

پرستار

تزریق و پانسمان