۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۱ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۳ شهريور   

پزشکان شاغل در این مرکز

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

دکتر فاطمه سبزعلی پور

مسئول مرکز

42485411

 

مراکز تحت پوشش:


خانه بهداشت موتور بلوچها

خانه بهداشت قادرآباد

خانه بهداشت سرگز

خانه بهداشت دولت آباد شماره یک

خانه بهداشت دولت آباد ضمیمه

خانه بهداشت معدن آبدشت


خدمات ارائه شده در این مرکز:

داروخانه

دندان پزشکی

آزمایشگاه


شرح وظایف:

پزشک

ارجاع به سطح دو در صورت نیاز

درخواست و تفسیر آزمایش

ارائه خدمت به گروههای هدف طبق بسته خدمتی

ویزیت موارد ارجاع شده از سوی بهورز /مراقب سلامت

ویزیت بیماران سرپایی

ماما

مشاوره  شیردهی

ارائه خدمات آموزش به تمامی گروههای سنی و دانش آموزان

ارائه خدمات مامایی

مراقبتهای پس از باردای دوران بارداری پس از زایمان

بهورز

مشاوره  شیردهی

ارائه خدمات آموزش به تمامی گروههای سنی و دانش آموزان

ارائه خدمات مامایی

واکسیناسیون

تزریق و پانسمان

مراقبتهای پس از باردای دوران بارداری پس از زایمان

پرستار

تزریق و پانسمان