۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۱ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد   

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

شماره تماس

سلمان محمودی

لیسانس حسابداری

مسئول واحد

42481860 داخلی133

 

    شرح وظایف:


 • اورژانس : کلیه بیماران بدحال ابتدا در بخش تریاژ بستری و تشکیل پرونده می دهند . در تریاژ بیماران اولویت بندی شده و پس از ویزیت پزشک اورژانس اعزام و یا در بخش اورژانس ، ccu ، جراحی و یا داخلی بستری می گردند .در صورت نیاز پزشکان متخصص on call در بیمارستان حضور خواهند یافت.

 • غیر اورژانس : بیمار بعد از گرفتن دستور پزشک جهت پذیرش به بخش پذیرش مراجعه نمایند .

 • بیماران بخش جراحی روز قبل از عمل با توجه به نوبت داده شده توسط پزشک و اتاق عمل طبق فرایند زیرمراجعه می نمایند .

 •  مراجعه به صندوق جهت واریز پیش پرداخت

 • مراجعه به بخش پذیرش جهت تشکیل پرونده ( با در دست داشتن برگه بستری از طرف پزشک معالج و دفترچه بیمه- برای بستری نوزادان دفترچه مادر نیز مورد نیاز است .)

 • گرفتن آزمایشات و یا ECG و CXR برای بیماران کاندید عمل جراحی

 • مراجعه به مسئول بخش جهت انجام مراحل بستری در بخش

 •  مراحل ترخیص بیمار

 • مراجعه به واحد حسابداری ساعت 13 و دریافت برگه پرداخت صورتحساب

 • پرداخت هزینه به صندوق و دریافت قبض

 • تحویل قبض به حسابدار و دریافت برگه ترخیص

 • تحویل برگه ترخیص به سرپرستار بخش و تایید برگه جهت خروج بیمار از بخش